COMPUGROUP MEDICAL SE & CO. KGAA

COP1/N BMV
COP1/N
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO. KGAA BMV
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

COP1/N financial statements

An in-depth look to COMPUGROUP MEDICAL SE & CO. KGAA operating, investing, and financing activities

COP1/N free cash flow for Q3 21 is 469.49M MXN. For 2020, COP1/N free cash flow was 3.22B MXN and operating cash flow was 3.66B MXN.

TTM
Kontanta medel från löpande drift
Medel från verksamheten
Förändringar i rörelsekapital
Likvida medel från investeringsaktiviteter
Köp/försäljning av affärsverksamhet, netto
Köp/försäljning av investeringar, netto
Kapitalutgifter
Andra poster gällande investeringskassaflöde, summa
Likvida medel från finansieringsaktiviteter
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
Summa utbetald likvid aktieutdelning
Andra poster gällande finansiering av kassaflöde, summa
Fritt kassaflöde