ORGANIZACION CULTIBA SAB DE CV
CULTIBA/B BMV

CULTIBA/B
ORGANIZACION CULTIBA SAB DE CV BMV
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

Finansiella rapporter

Nuvarande finansiella ställning för ORGANIZACION CULTIBA SAB DE CV

Totala tillgångar för CULTIBA/B gällande Q2 21 uppgår till 20.01B, 0.17% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder minskade med 7.34% under Q2 21 till 3.53B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share