FORTUNA SILVER MINES INC

FVI/N BMV
FVI/N
FORTUNA SILVER MINES INC BMV
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

FVI/N financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för FORTUNA SILVER MINES INC

Totala tillgångar för FVI/N gällande Q2 21 uppgår till 21.57B, 1.40% lägre än föregående Q1 21. Och totala skulder minskade med 3.76% under Q2 21 till 6.23B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share