HARLEY DAVIDSON
HOG BMV

HOG
HARLEY DAVIDSON BMV
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

Finansiella rapporter

Nuvarande finansiella ställning för HARLEY DAVIDSON

Totala tillgångar för HOG gällande Q2 21 uppgår till 217.21B, 6.38% lägre än föregående Q1 21. Och totala skulder minskade med 9.32% under Q2 21 till 173.72B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share