NOKIA OYJ

NOK/N BMV
NOK/N
NOKIA OYJ BMV
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

NOK/N financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för NOKIA OYJ

Totala tillgångar för NOK/N gällande Q2 21 uppgår till 865.73B, 2.31% lägre än föregående Q1 21. Och totala skulder minskade med 5.01% under Q2 21 till 527.25B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share