RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION

RTX BMV
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION BMV
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

RTX financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION

Totala tillgångar för RTX gällande Q2 21 uppgår till 3.16T, 3.76% lägre än föregående Q1 21. Och totala skulder minskade med 4.00% under Q2 21 till 1.71T.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share