STORE CAPITAL CORPORATION

STOR BMV
STOR
STORE CAPITAL CORPORATION BMV
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

STOR financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för STORE CAPITAL CORPORATION

Totala tillgångar för STOR gällande Q2 21 uppgår till 187.07B, 0.98% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder ökade med 5.09% under Q2 21 till 85.21B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share