TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING

TSM/N BMV
TSM/N
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING BMV
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

TSM/N financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING

Totala tillgångar för TSM/N gällande Q3 21 uppgår till 2.47T, 11.75% högre än föregående Q2 21. Och totala skulder ökade med 18.37% under Q3 21 till 929.45B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share