JATALIA GLOBAL VENTURES LIMITE

JATALIA BSE
JATALIA
JATALIA GLOBAL VENTURES LIMITE BSE
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

JATALIA financial statements

Nuvarande finansiella ställning för JATALIA GLOBAL VENTURES LIMITE

Den här finansiella rapporten sammanfattar JATALIAs tillgångar – vad de äger, deras skulder – vad de är skyldiga till andra samt eget kapital – skillnaden mellan de två tidigare.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Nettoskuld
Book value per share