PRODUCTOS FAMILIA S.A

FAMILIA BVC
FAMILIA
PRODUCTOS FAMILIA S.A BVC
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

FAMILIA financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för PRODUCTOS FAMILIA S.A

Totala tillgångar för FAMILIA gällande Q2 21 uppgår till 2.75T, 0.26% lägre än föregående Q1 21. Och totala skulder minskade med 8.36% under Q2 21 till 867.4B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share