META PLATFORMS INC FB

FB BVL
FB
META PLATFORMS INC BVL
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

FB aktiediagram

Handla FB med betrodda mäklare på TradingView Öppna ett konto
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Tekniska tjänster
Bransch: Internetprogramvara / tjänster
Meta Platforms, Inc. (tidigare känt som Facebook, Inc.) är ett globalt socialt teknikföretag. Företaget utvecklar tillämpningar för sociala medier samt produkter för virtuell och förstärkt verklighet som gör det möjligt för användare att komma i kontakt med varandra via mobila enheter, persondatorer och andra plattformar. Företaget är verksamt i följande två segment. Segmentet Family of Apps (FOA) som omfattar Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp och andra tjänster och segmentet Reality Labs (RL) som omfattar förstärkt och virtuell verklighet relaterad konsumenthårdvara, programvara och innehåll. Företaget grundades av Mark Elliot Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Chris R. Hughes, Andrew McCollum och Eduardo P. Saverin den 4 februari 2004 och har sitt huvudkontor i Menlo Park i Kalifornien.