BACTECH ENVIRONMENTAL CORPORATION BAC

BACCSE
BAC
BACTECH ENVIRONMENTAL CORPORATIONCSE
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler}
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Industrial Services
Bransch: Engineering & Construction
Bank of America Corp. är ett bank- och finansholdingbolag som tillhandahåller banktjänster och andra finansiella tjänster än banktjänster. De verkar inom följande segment: Konsumentbankverksamhet, global förmögenhets- och investeringsförvaltning, global bankverksamhet, globala marknader och andra marknader. Segmentet Konsumentbankverksamhet erbjuder kredit-, bank- och investeringsprodukter och -tjänster till konsumenter och småföretag. Global förmögenhets- och investeringsförvaltning erbjuder kunderna en upplevelse genom ett nätverk av finansiella rådgivare som fokuserar på att tillgodose deras behov genom ett komplett utbud av produkter inom investeringsförvaltning, mäklarverksamhet, bankverksamhet och pensionering. Företaget erbjuder via segmentet global bankverksamhet utlåningsrelaterade produkter och tjänster, integrerade lösningar för hantering av rörelsekapital och likviditetshantering samt garanti- och rådgivningstjänster. Segmentet global bankverksamhet omfattar försäljnings- och handelstjänster samt research till institutionella kunder inom ränte-, kredit-, valuta-, råvaru- och aktieverksamheter. För övrigt består verksamheten av förvaltning av tillgångar och skulder, aktieinvesteringar, icke kärnverksamheter inom hypotekslån och serviceverksamhet, nettoeffekten av periodiska revideringar av värderingsmodellen för hypotekslån med service rättigheter (MSR) för både kärnverksamheter och icke kärnverksamheter med MSR, andra verksamheter under avveckling, fördelning av restkostnader och övrigt. Företaget grundades av Amadeo Peter Giannini 1904 och har sitt huvudkontor i Charlotte i North Carolina.