ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON

EBK DUS
EBK
ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON DUS
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

EBK financial statements

An in-depth look to ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON operating, investing, and financing activities

EBK free cash flow for Q3 21 is 712.2M EUR. For 2020, EBK free cash flow was -991.6M EUR and operating cash flow was 1.19B EUR.

TTM
Kontanta medel från löpande drift
Medel från verksamheten
Förändringar i rörelsekapital
Likvida medel från investeringsaktiviteter
Köp/försäljning av affärsverksamhet, netto
Köp/försäljning av investeringar, netto
Kapitalutgifter
Andra poster gällande investeringskassaflöde, summa
Likvida medel från finansieringsaktiviteter
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
Summa utbetald likvid aktieutdelning
Andra poster gällande finansiering av kassaflöde, summa
Fritt kassaflöde