EL ARABIA FOR LAND RECLAMATION

EALR EGX
EALR
EL ARABIA FOR LAND RECLAMATION EGX
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

EALR fundamentals

Nuvarande finansiella ställning för EL ARABIA FOR LAND RECLAMATION

Total assets of EALR for Q3 22 is 266.58M EGP, 5.14% more than the previous Q2 22. And total liabilities increased by 6.74% in Q3 22 to 193.32M EGP.

Totala tillgångar
Totala skulder
Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Nettoskuld
Book value per share