ISMAILIA MISR POULTRY

ISMA EGX
ISMA
ISMAILIA MISR POULTRY EGX
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

ISMA fundamentals

En djupgående snabbgranskning av ISMAILIA MISR POULTRYs operativa-, investerings- och finansieringsaktiviteter.

ISMA free cash flow for Q1 22 is -8.69M EGP. For 2021, ISMA free cash flow was -10.13M EGP and operating cash flow was 31.28M EGP.

Kontanta medel från löpande drift
Likvida medel från investeringsaktiviteter
Likvida medel från finansieringsaktiviteter
TTM
Kontanta medel från löpande drift
Medel från verksamheten
Förändringar i rörelsekapital
Likvida medel från investeringsaktiviteter
Köp/försäljning av affärsverksamhet, netto
Köp/försäljning av investeringar, netto
Kapitalutgifter
Andra poster gällande investeringskassaflöde, summa
Likvida medel från finansieringsaktiviteter
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
Summa utbetald likvid aktieutdelning
Andra poster gällande finansiering av kassaflöde, summa
Fritt kassaflöde