MEDINET NASR HOUSING

MNHD EGX
MNHD
MEDINET NASR HOUSING EGX
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

MNHD financial statements: Kassaflöde

An in-depth look to MEDINET NASR HOUSING operating, investing, and financing activities

MNHD fritt kassaflöde för Q3 21 är -12.51M. Gällande 2020, MNHD var fritt kassaflöde -954.45M och kassaflödet var -940.99M.

TTM
Kontanta medel från löpande drift
Medel från verksamheten
Förändringar i rörelsekapital
Likvida medel från investeringsaktiviteter
Köp/försäljning av affärsverksamhet, netto
Köp/försäljning av investeringar, netto
Kapitalutgifter
Andra poster gällande investeringskassaflöde, summa
Likvida medel från finansieringsaktiviteter
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
Summa utbetald likvid aktieutdelning
Andra poster gällande finansiering av kassaflöde, summa
Fritt kassaflöde