NORTHERN UPPER EGYPT DEVELOPMENT & AGRICULTURAL PRODUCTION

NEDA EGX
NEDA
NORTHERN UPPER EGYPT DEVELOPMENT & AGRICULTURAL PRODUCTION EGX
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

NEDA financial statements

Nuvarande finansiella ställning för NORTHERN UPPER EGYPT DEVELOPMENT & AGRICULTURAL PRODUCTION

Den här finansiella rapporten sammanfattar NEDAs tillgångar – vad de äger, deras skulder – vad de är skyldiga till andra samt eget kapital – skillnaden mellan de två tidigare.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Nettoskuld
Book value per share