NORTHERN UPPER EGYPT DEVELOPMENT & AGRICULTURAL PRODUCTION

NEDA EGX
NEDA
NORTHERN UPPER EGYPT DEVELOPMENT & AGRICULTURAL PRODUCTION EGX
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

NEDA financial statements

An in-depth look to NORTHERN UPPER EGYPT DEVELOPMENT & AGRICULTURAL PRODUCTION operating, investing, and financing activities

NEDA free cash flow for Q2 21 is 337.45k EGP. For 2020, NEDA free cash flow was -2.3M EGP and operating cash flow was -2.3M EGP.

TTM
Kontanta medel från löpande drift
Medel från verksamheten
Förändringar i rörelsekapital
Likvida medel från investeringsaktiviteter
Köp/försäljning av affärsverksamhet, netto
Köp/försäljning av investeringar, netto
Kapitalutgifter
Andra poster gällande investeringskassaflöde, summa
Likvida medel från finansieringsaktiviteter
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
Summa utbetald likvid aktieutdelning
Andra poster gällande finansiering av kassaflöde, summa
Fritt kassaflöde