FILL UP MEDIA S.A.

Inga transaktioner
Se i superdiagram

ALFUM fundamenta

Nuvarande finansiella ställning för FILL UP MEDIA S.A.

Den här finansiella rapporten sammanfattar ALFUMs tillgångar – vad de äger, deras skulder – vad de är skyldiga till andra samt eget kapital – skillnaden mellan de två tidigare.

‪0‬
Totala tillgångar
Totala skulder
Valuta: EUR
Totala tillgångarÅrlig tillväxt
Totala skulderÅrlig tillväxt
Totalt kapitalÅrlig tillväxt
Totala skulder och eget aktiekapital
Total skuld
Nettoskuld
Bokfört värde per aktie