AZELIS GROUP NV

AZE EURONEXT BRUSSELS
AZE
AZELIS GROUP NV EURONEXT BRUSSELS
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

AZE financial statements

Nuvarande finansiella ställning för AZELIS GROUP NV

Den här finansiella rapporten sammanfattar AZEs tillgångar – vad de äger, deras skulder – vad de är skyldiga till andra samt eget kapital – skillnaden mellan de två tidigare.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Nettoskuld
Book value per share