CANADIAN NATL RAILWAY CO

CY2 FWB
CY2
CANADIAN NATL RAILWAY CO FWB
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

CY2 financial statements

En djupgående snabbgranskning av CANADIAN NATL RAILWAY COs operativa-, investerings- och finansieringsaktiviteter.

CY2 free cash flow for Q1 22 is 137.95M EUR. For 2021, CY2 free cash flow was 2.84B EUR and operating cash flow was 4.85B EUR.

TTM
Kontanta medel från löpande drift
Medel från verksamheten
Förändringar i rörelsekapital
Likvida medel från investeringsaktiviteter
Köp/försäljning av affärsverksamhet, netto
Köp/försäljning av investeringar, netto
Kapitalutgifter
Andra poster gällande investeringskassaflöde, summa
Likvida medel från finansieringsaktiviteter
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
Summa utbetald likvid aktieutdelning
Andra poster gällande finansiering av kassaflöde, summa
Fritt kassaflöde