EUTELSAT COMMS EO 1

E3BFWB
E3B
EUTELSAT COMMS EO 1FWB
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

E3B fundamenta

EUTELSAT COMMS EO 1 Rapporter – inklusive intäkter, kostnader, vinst och förlust

E3Bs totala intäkter för det senaste halvåret är 579.40M EUR, och det är 1.26% högre jämfört med föregående halvår. Nettoresultatet för H2 22 är 64.70M EUR.

Totala intäkter
Bruttovinst
Rörelseintäkt
Inkomst före skatt
Nettoinkomst
Valuta: EUR
TTM
Totala intäkterÅrlig tillväxt
Kostnad för sålda varor
BruttovinstÅrlig tillväxt
Driftskostnader (exkl. kostnad för sålda varor)
RörelseintäktÅrlig tillväxt
Icke-operativa intäkter, totalt
Inkomst före skattÅrlig tillväxt
Eget kapital i vinstmedel
Skatter
Minoritetsintresse utan bestämmande inflytande
Övriga intäkter/kostnader efter skatt
Nettoinkomst innan verksamhetsavveckling
Avvecklad verksamhet
NettoinkomstÅrlig tillväxt
Utspädningsjustering
Preferensutdelningar
Nettoresultat efter utspädning tillgängligt för stamaktieägare
Vinst per aktie (Basic EPS)Årlig tillväxt
Utspädd vinst per aktie (Diluted EPS)Årlig tillväxt
Genomsnittligt antal utestående aktier
Utestående aktier efter utspädning
EBITDAÅrlig tillväxt
EBITÅrlig tillväxt
Totala rörelsekostnader