SWISSCOM AG NAM. SF 1
SWJ FWB

SWJ
SWISSCOM AG NAM. SF 1 FWB
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

SWJ financial statements

Nuvarande finansiella ställning för SWISSCOM AG NAM. SF 1

Totala tillgångar för SWJ gällande Q2 21 uppgår till 22.41B, 1.22% lägre än föregående Q1 21. Och totala skulder ökade med 0.03% under Q2 21 till 13.24B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share