TELIA COMPANY AB SK 3,20
TLS FWB

TLS
TELIA COMPANY AB SK 3,20 FWB
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

Finansiella rapporter

Nuvarande finansiella ställning för TELIA COMPANY AB SK 3,20

Totala tillgångar för TLS gällande Q2 21 uppgår till 22.56B, 0.24% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder ökade med 0.35% under Q2 21 till 15.68B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share