Naturgas (Henry Hub) NGAS

NGAS FXCM
NGAS
Naturgas (Henry Hub) FXCM
 
No trades
Föregående
Öppning
Volym
 — 
Dags intervall
Föregående
Öppning
Volym
 — 
Dags intervall

NGAS diagram

Profil

Naturgas (NGAS) är ett fossilt bränsle som formats av växter och djur som begravts under jorden och sedan blivit utsatta för extrem tryck och värme. Naturgas används för matlagning, produktion av elektricitet, jordbruk och i industrin. Naturgas priset fluktuerar konstant, beroende på produktion, lagertillgångar, väderförhållanden, ekonomisk tillväxt, råoljepriset och även kol. Naturgas mäts vanligtvis i MMBtu, med 1 MMBTu motsvarar 1 miljon BTU (Brittisk Thermal enhet).

Relaterade tickersymboler

Naturgasterminer
 
   
CFDs för naturgas
 
   
HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (CONTINUOUS: NEXT CONTRACT IN FRONT)
 
   
E-mini Naturgas terminer
 
   
CFDs för naturgas