CREEPYJAR

Vid stängningen
Inga transaktioner
Se i superdiagram

CRJ fundamenta

CREEPYJAR Rapporter – inklusive intäkter, kostnader, vinst och förlust

CRJs totala intäkter för det senaste kvartalet är 11.85M PLN, och det är 20.77% lägre jämfört med föregående kvartal. Nettoresultatet för Q4 22 är 7.15M PLN.

Q4 '20
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
‪0‬
Totala intäkter
Bruttovinst
Rörelseintäkt
Inkomst före skatt
Nettoinkomst
Valuta: PLN
Q4 '20
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
TTM
Totala intäkterÅrlig tillväxt
Kostnad för sålda varor
BruttovinstÅrlig tillväxt
Driftskostnader (exkl. kostnad för sålda varor)
RörelseintäktÅrlig tillväxt
Icke-operativa intäkter, totalt
Inkomst före skattÅrlig tillväxt
Eget kapital i vinstmedel
Skatter
Minoritetsintresse utan bestämmande inflytande
Övriga intäkter/kostnader efter skatt
Nettoinkomst innan verksamhetsavveckling
Avvecklad verksamhet
NettoinkomstÅrlig tillväxt
Utspädningsjustering
Preferensutdelningar
Nettoresultat efter utspädning tillgängligt för stamaktieägare
Vinst per aktie (Basic EPS)Årlig tillväxt
Utspädd vinst per aktie (Diluted EPS)Årlig tillväxt
Genomsnittligt antal utestående aktier
Utestående aktier efter utspädning
EBITDAÅrlig tillväxt
EBITÅrlig tillväxt
Totala rörelsekostnader