EFEKT

Inga transaktioner
Se i superdiagram

EFK fundamenta

EFEKT Rapporter – inklusive intäkter, kostnader, vinst och förlust

EFKs totalomsättningen för det senaste kvartalet är 12.98M PLN, och det är 93.50% högre jämfört med föregående kvartal. Nettoresultatet för Q2 23 är 2.71M PLN.

Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
Total omsättning
Bruttovinst
Rörelseintäkt
Inkomst före skatt
Nettoinkomst
Valuta: PLN
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
TTM
Total omsättningÅrlig tillväxt
Kostnad för sålda varor
BruttovinstÅrlig tillväxt
Driftskostnader (exkl. kostnad för sålda varor)
RörelseintäktÅrlig tillväxt
Icke-operativa intäkter, totalt
Inkomst före skattÅrlig tillväxt
Eget kapital i vinstmedel
Skatter
Minoritetsintresse utan bestämmande inflytande
Övriga intäkter/kostnader efter skatt
Nettoinkomst innan verksamhetsavveckling
Avvecklad verksamhet
NettoinkomstÅrlig tillväxt
Utspädningsjustering
Preferensutdelningar
Nettoresultat efter utspädning tillgängligt för stamaktieägare
Vinst per aktie (Basic EPS)Årlig tillväxt
Utspädd vinst per aktie (Diluted EPS)Årlig tillväxt
Genomsnittligt antal utestående aktier
Utestående aktier efter utspädning
EBITDAÅrlig tillväxt
EBITÅrlig tillväxt
Totala rörelsekostnader