INPRO

INP GPW
INP
INPRO GPW
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

INP financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för INPRO

Totala tillgångar för INP gällande Q2 21 uppgår till 736.36M, 3.74% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder ökade med 13.17% under Q2 21 till 355.04M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share