SUWARY

SUW GPW
SUW
SUWARY GPW
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

SUW financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för SUWARY

Totala tillgångar för SUW gällande Q3 21 uppgår till 176.71M, 11.14% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder ökade med 16.86% under Q3 21 till 81.72M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share