BOC HONG KONG(HLDGS) LTD

2388 HKEX
2388
BOC HONG KONG(HLDGS) LTD HKEX
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

2388 fundamentals

En djupgående snabbgranskning av BOC HONG KONG(HLDGS) LTDs operativa-, investerings- och finansieringsaktiviteter.

Här kan du se var 2388 pengar kommer från och hur företaget använder dem.

Kontanta medel från löpande drift
Likvida medel från investeringsaktiviteter
Likvida medel från finansieringsaktiviteter
Valuta: HKD
TTM
Kontanta medel från löpande driftYoY growth
Medel från verksamheten
Förändringar i rörelsekapital
Likvida medel från investeringsaktiviteterYoY growth
Köp/försäljning av affärsverksamhet, netto
Köp/försäljning av investeringar, netto
Kapitalutgifter
Andra poster gällande investeringskassaflöde, summa
Likvida medel från finansieringsaktiviteterYoY growth
Emission/avveckling av aktier, netto
Emission/avveckling av skulder, netto
Summa utbetald likvid aktieutdelning
Andra poster gällande finansiering av kassaflöde, summa
Fritt kassaflödeYoY growth