VINACOMIN HALAM CO

HLC HNX
HLC
VINACOMIN HALAM CO HNX
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

HLC financial statements

En djupgående snabbgranskning av VINACOMIN HALAM COs operativa-, investerings- och finansieringsaktiviteter.

HLC free cash flow for Q4 21 is 42.36B VND. For 2021, HLC free cash flow was 595.64B VND and operating cash flow was 753.29B VND.

TTM
Kontanta medel från löpande drift
Medel från verksamheten
Förändringar i rörelsekapital
Likvida medel från investeringsaktiviteter
Köp/försäljning av affärsverksamhet, netto
Köp/försäljning av investeringar, netto
Kapitalutgifter
Andra poster gällande investeringskassaflöde, summa
Likvida medel från finansieringsaktiviteter
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
Summa utbetald likvid aktieutdelning
Andra poster gällande finansiering av kassaflöde, summa
Fritt kassaflöde