DAM SEN WATER PARK CORPORATION

DSN HOSE
DSN
DAM SEN WATER PARK CORPORATION HOSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

DSN financial statements

Nuvarande finansiella ställning för DAM SEN WATER PARK CORPORATION

Total assets of DSN for Q3 21 is 207.31B VND, 8.45% more than the previous Q2 21. And total liabilities increased by 12.54% in Q3 21 to 28.65B VND.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share