GTNFOODS JOINT STOCK COMPANY

GTN HOSE
GTN
GTNFOODS JOINT STOCK COMPANY HOSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

GTN financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för GTNFOODS JOINT STOCK COMPANY

Totala tillgångar för GTN gällande Q3 21 uppgår till 4.62T, 1.42% högre än föregående Q2 21. Och totala skulder ökade med 1.28% under Q3 21 till 495.23B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share