HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY

TCH HOSE
TCH
HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY HOSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

TCH financial statements: Kassaflöde

An in-depth look to HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY operating, investing, and financing activities

TCH fritt kassaflöde för Q1 21 är -74.47B. Gällande 2020, TCH var fritt kassaflöde 516.02B och kassaflödet var 519.03B.

TTM
Likvida medel från drift
Överskott från verksamheten
Förändringar i rörelsekapital
Likvida medel från investeringsaktiviteter
Köp/försäljning av affärsverksamhet, netto
Köp/försäljning av investeringar, netto
Kapitalutgifter
Andra poster gällande investeringslikviditetsflöde, summa
Likvida medel från finansieringsaktiviteter
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
Summa utbetald likvid aktieutdelning
Andra poster gällande finansiering av likviditetsflöde, summa
Fritt kassaflöde