SAMHO INT

001880 KRX
001880
SAMHO INT KRX
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

001880 financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för SAMHO INT

Totala tillgångar för 001880 gällande Q2 21 uppgår till 1.54T, 2.54% lägre än föregående Q1 21. Och totala skulder minskade med 10.29% under Q2 21 till 665.16B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share