DONGILTECH
032960 KRX

032960
DONGILTECH KRX
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

Finansiella rapporter

Nuvarande finansiella ställning för DONGILTECH

Totala tillgångar för 032960 gällande Q1 21 uppgår till 61.35B, 6.02% högre än föregående Q4 20. Och totala skulder minskade med 8.49% under Q1 21 till 4.99B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share