ELCOMTEC
037950 KRX

037950
ELCOMTEC KRX
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

Finansiella rapporter

Nuvarande finansiella ställning för ELCOMTEC

Totala tillgångar för 037950 gällande Q1 21 uppgår till 65.46B, 5.33% lägre än föregående Q4 20. Och totala skulder minskade med 28.95% under Q1 21 till 10.25B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share