POWER LOGICS
047310 KRX

047310
POWER LOGICS KRX
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

Finansiella rapporter

Nuvarande finansiella ställning för POWER LOGICS

Totala tillgångar för 047310 gällande Q1 21 uppgår till 396.69B, 6.79% högre än föregående Q4 20. Och totala skulder ökade med 15.07% under Q1 21 till 181.11B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share