NANO
187790 KRX

187790
NANO KRX
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

Finansiella rapporter

Financial summary of NANO with all the key numbers

Nuvarande börsvärde för 187790 är 57.116B.

Intäkter
Nästa:
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflöde