TALOS

Inga transaktioner
Se i superdiagram

434190 fundamenta

Nuvarande finansiella ställning för TALOS

Den här finansiella rapporten sammanfattar 434190s tillgångar – vad de äger, deras skulder – vad de är skyldiga till andra samt eget kapital – skillnaden mellan de två tidigare.

‪0‬
Totala tillgångar
Totala skulder
Valuta: KRW
Totala tillgångarÅrlig tillväxt
Totala skulderÅrlig tillväxt
Totalt kapitalÅrlig tillväxt
Totala skulder och eget aktiekapital
Total skuld
Nettoskuld
Bokfört värde per aktie