SEALED AIR CORP SEALED AIR ORD SHS

0L4F LSE
0L4F
SEALED AIR CORP SEALED AIR ORD SHS LSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

0L4F financial statements: Kassaflöde

An in-depth look to SEALED AIR CORP SEALED AIR ORD SHS operating, investing, and financing activities

0L4F fritt kassaflöde för Q2 21 är 48.07M. Gällande 2020, 0L4F var fritt kassaflöde 406.67M och kassaflödet var 539.16M.

TTM
Kontanta medel från löpande drift
Medel från verksamheten
Förändringar i rörelsekapital
Likvida medel från investeringsaktiviteter
Köp/försäljning av affärsverksamhet, netto
Köp/försäljning av investeringar, netto
Kapitalutgifter
Andra poster gällande investeringslikviditetsflöde, summa
Likvida medel från finansieringsaktiviteter
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
Summa utbetald likvid aktieutdelning
Andra poster gällande finansiering av kassaflöde, summa
Fritt kassaflöde