MARLOWE PLC ORD 50P
MRL LSE

MRL
MARLOWE PLC ORD 50P LSE
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

MRL aktiediagram

Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Finans
Bransch: Finansiella konglomerat
Merlin Properties SOCIMI SA är ett spansk bolag baserat på drift av fastighetsinvesteringar (REIT). Bolaget fokuserar på förvärv, förvaltning och uthyrning av kommersiella fastigheter i Iberiska halvön, främst i Spanien. Bolagets verksamhet är indelad i sex segment: Kontorsbyggnader, som driver en portfölj av kontorslokaler; High-street detaljhandel, leasing butiker; Köpcentra, förvaltning av varuhus; Logistik, driftlogistiklager och distributionscentraler; Hotell, uthyrning hotellbyggnader och Övrigt, inklusive bostadsfastigheter. Bolaget kontrollerar ett antal dotterbolag, såsom Tree Inversiones Inmobiliarias SOCIMI SAU, MPEP - Egenskaper Escritorios Portugal SA, Testa Inmuebles och Renta SOCIMI SA och Obraser SA.

Nyheter