TURKIYE IS BANKASI A.S. GDR (EACH REPR 1 'C' SHR) (REG S)

TIBD LSIN
TIBD
TURKIYE IS BANKASI A.S. GDR (EACH REPR 1 'C' SHR) (REG S) LSIN
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

TIBD financial statements: Kassaflöde

An in-depth look to TURKIYE IS BANKASI A.S. GDR (EACH REPR 1 'C' SHR) (REG S) operating, investing, and financing activities

Here you can learn where TIBD money comes from and how the company spends it.

TTM
Kontanta medel från löpande drift
Medel från verksamheten
Förändringar i rörelsekapital
Likvida medel från investeringsaktiviteter
Köp/försäljning av affärsverksamhet, netto
Köp/försäljning av investeringar, netto
Kapitalutgifter
Andra poster gällande investeringslikviditetsflöde, summa
Likvida medel från finansieringsaktiviteter
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
Summa utbetald likvid aktieutdelning
Andra poster gällande finansiering av kassaflöde, summa
Fritt kassaflöde