ASCOPIAVE
ASC MIL

ASC
ASCOPIAVE MIL
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

Finansiella rapporter

Nuvarande finansiella ställning för ASCOPIAVE

Totala tillgångar för ASC gällande Q1 21 uppgår till 1.40B, 3.02% högre än föregående Q4 20. Och totala skulder ökade med 5.38% under Q1 21 till 536.6M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share