TAKE OFF

Inga transaktioner
Se i superdiagram

TKF fundamenta

TAKE OFF nyckelstatistik och nyckeltal

TKF P/S-tal är 1.28. Företaget har en EV/EBITDA-ratio på 4.67. Under 2022 sysselsattes 286.00 anställda.

Statistik
‪0‬
P/E-kvot
Pris/kassaflödesförhållande
Valuta: EUR
Nuvarande
Nyckeltatistik
Summa utestående stamaktier
Värderingskvoter
P/E-kvot
Pris/försäljningskvot (P/S)
Pris/kassaflödesförhållande
Kvotvärde (P/B-förhållande)
Företagsvärde
Företagsvärde i förhållande till EBITDA
Lönsamhetskvoter
Avkastning på tillgångar %
Avkastning på eget kapital %
Avkastning på investerat kapital %
Bruttomarginal %
Rörelsemarginal %
EBITDA-marginal %
Nettomarginal %
Likviditetskvoter
Kassalikviditet
Aktuell kvot
Omsättningshastighet
Omsättning av tillgångar
Kapitaltäckningskvot
Skulder i förhållande till tillgångar
Skuldsättningsgrad
Långfristig skuld i förhållande till totala tillgångar
Long term debt to total equity ratio