ABBOTT LABORATORIES

ABT-RM MOEX
ABT-RM
ABBOTT LABORATORIES MOEX
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

ABT-RM financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för ABBOTT LABORATORIES

Totala tillgångar för ABT-RM gällande Q3 21 uppgår till 5.38T, 0.57% högre än föregående Q2 21. Och totala skulder minskade med 0.36% under Q3 21 till 2.86T.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share