ANTHEM INC

ANTM-RM MOEX
ANTM-RM
ANTHEM INC MOEX
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

ANTM-RM financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för ANTHEM INC

Totala tillgångar för ANTM-RM gällande Q3 21 uppgår till 7.15T, 1.89% högre än föregående Q2 21. Och totala skulder ökade med 1.82% under Q3 21 till 4.54T.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share