MTS
MTSS MOEX

MTSS
MTS MOEX
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

MTSS aktiediagram

Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Kommunikationer
Bransch: Trådlös telekommunikation
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company, tidigare Mobile TeleSystems Open Joint Stock Company, är en leverantör av teletjänster. Bolaget tillhandahåller mobila och fasta röst- och datatelekommunikationstjänster, inklusive dataöverföring, bredband, betal-TV (betal-TV) och olika mervärdestjänster, samt försäljningsutrustning och tillbehör. Bolaget verkar genom segment, vilket inkluderar Rysslands konvergerande, fasta linje i Moskva och Ukraina. Rysslands konvergerande segment omfattar mobila och fasta operationer, som omfattar tjänster som görs till kunder över hela Ryssland, inklusive röst- och datatjänster, överföring, bredband, betal-TV och andra mervärdestjänster. Dess fasta segment i Moskva omfattar fasta verksamheter som bedrivs i Moskva av bolagets dotterbolag MGTS. Dess segment i Ukraina omfattar mobil och fastlinjeverksamhet som genomförs över flera regioner i Ukraina.

Breaking news