MTS MTSS

MTSSMOEX
MTSS
MTSMOEX
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Communications
Bransch: Specialty Telecommunications
Det mobila TeleSystems PJSC är verksamma med att tillhandahålla mobila, fasta och digitala tjänster. Det erbjuder trådlöst internet och fast rösttjänst, bredband och betal-TV. Företaget är verksamt inom följande segment: Russia Convergent, Moscow Fixed Line, Ukraina, MTS Bank och Övriga. Segmentet Russia Convergent representerar verksamheter för mobila- och fasta linjer, som omfattar tjänster som tillhandahålls för kunder i samtliga delar av Ryssland, inklusive röst- och datatjänster, överföring, bredband, betal-TV och olika tilläggstjänster samt detaljhandelsverksamhet. Segmentet Moscow Fixed Line omfattar den fasta telefonverksamheten som utförs i Moskva av koncernens dotterbolag. Ukrainasegmentet inkluderar verksamhet för mobila samt fasta linjer som bedrivs i flera regioner i Ukraina. Segmentet MTS Bank representeras av banktjänster som tillhandahålls för kunder i samtliga regioner i Ryssland. Företaget grundades i oktober 1993 och har sitt huvudkontor i Moskva, Ryssland.