NLMK AO NLMK

NLMK MOEX
NLMK
NLMK AO MOEX
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Icke-energimineraler
Bransch: Stål
Novolipetsk Steel PAO är ett Rysslandsbaserat vertikalt integrerat stålföretag. Novolipetsk Steel PAO tillverkar ett brett sortiment av platta och långa stålprodukter, inklusive plattor; varmvalsad och kallvalsad plåt; galvaniserat, förmålat och elektriskt stål; samt armeringsjärn och metallgods. Bolagets produkter används i en rad olika branscher, från byggnadsindustrin och maskinbyggnadsindustrin till tillverkning av utrustning för kraftalstring och offshorevindkraftverk. Deras produktionskapacitet för råstål är över 17 miljoner ton per år. Samtliga av bolagets gruvtillgångar är belägna i hemlandet liksom även 94 procent av deras ståltillverkningskapacitet. Vidare är Novolipetsk Steel PAO:s tillgångar av rullande materiel belägna i Ryska federationen (56 procent), Europa (25 procent) och USA (19 procent).