NOVATEK NVTK

NVTKMOEX
NVTK
NOVATEKMOEX
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Energy Minerals
Bransch: Integrated Oil
NOVATEK JSC ägnar sig åt prospektering, produktion, bearbetning samt marknadsföring av naturgas och flytande kolväten. De är verksamma inom följande geografiska segment: Ryssland, Europa, Asien-Stillahavsområdet, Nordamerika, Mellanöstern samt övriga länder. Rysslandssegmentet omfattar prospektering, utveckling, produktion och bearbetning av kolväten samt försäljning av naturgas, stabila gaskondensat, andra raffinerade produkter av gas och gaskondensat, flytande petroleumgas samt råolja. Europasegmentet omfattar försäljning av naturgas, petrolium, stabila gaskondensat, raffinerade produkter av gaskondensat, flytande petroleumgas, råolja och prospekteringsverksamhet genom gemensamma verksamheter. Segmentet Asien-Stillahavsområdet omsätter petrolium, stabila gaskondensat, raffinerade produkter och råolja. Nordamerikasegmentet omsätter petrolium, stabila gaskondensat, raffinerade produkter och råolja. Mellanösternsegmentet omsätter naturgas, petrolium, råolja och prospekteringsverksamhet inom gemensamma verksamheter. Företaget grundades av Leonid Viktorovich Mikhelson den 16 augusti 1994 och har sitt huvudkontor i Moskva, Ryssland.