NOVATEK

NVTK MOEX
NVTK
NOVATEK MOEX
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

NVTK aktiediagram

Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Energimineraler
Bransch: Integrerad olja
Novatek PAO är ett naturgasproduktionsbolag. Bolaget är engagerat i prospektering och produktion, bearbetning, transport och marknadsföring av naturgas och flytande kolväten. Bolagets primärproduktionstillgångar är belägna i Yamal-Nenets självstyrande region (YNAO). Bolaget levererar naturgas på Ryska federationens hemmamarknad och flytande kolväten på både ryska inhemska och internationella marknader. Bolaget har cirka 40 licenser för prospektering och produktion i YNAO med cirka 12,8 miljarder fat oljeekvivalenter (boe) av totalt beprövade reserver. Företaget har en rad licenser, som omfattar Yurkharovskoye-fältet, Öst-Tarkosalinskoye-fältet, Khancheyskoye-fältet, Olimpiyskiy-licensområdet, Yumantilskiy-licensområdet, Samburgskiy-licensområdet, Nord-Urengoyskoye-fältet, Nordkhancheyskoye-fältet, Yaro-Yakhinskiy-licensområdet, Termokarstovoye fält och Yarudeyskoye fält.

Breaking news